;

Sól

Sól przemysłowa

Sól drogowa

Nieczyszczona gruboziarnista sól kamienna